Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz

W maju Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zakończył realizację  zadania  pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na działce nr 454 w miejscowości Kazimierz”.   W ramach  zadania zostało  zamontowane 5 urządzeń placu zabaw – zestaw zabawowy, bujak, karuzela, huśtawka, piramida a także ławka i kosz na śmieci. Wykonano również strefy bezpieczne z piasku płukanego.

Całkowity koszt wykonanych prac 52.342,65 zł.

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.