Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

PRACOWNIA PLASTYCZNYCH ROZMAITOŚCI

Zajęcia dla dzieci mniej lub bardziej uzdolnionych artystycznie w ramach koła plastycznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbywają się w każdy Poniedziałek od godz. 15:30 oraz w każdy CZWARTEK od godz. 16:00   w sali Pracowni Plastycznej Lutomiersk . ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI OD 6 ROKU ŻYCIA . Zajęcia prowadzi Agnieszka Stasiak . Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja ich młodych talentów na gruncie  w środowisku lokalnym.

 

Plastyka jest  dziedziną sztuki, który stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku w wieku szkolnym. Praca z dzieckiem o specyficznych uzdolnieniach plastycznych  daje instruktorowi szczególną satysfakcję.  Wysiłek i zaangażowanie w doskonalenie metod pracy z dzieckiem  uzdolnionym, a czasem wybitnym, są wielokrotnie nagradzane i dają zauważalne  efekty: znaczące miejsca w konkursach, wdzięczność rówieśników i ich rodziców,  docenianie pracy instruktora przez lokalne środowisko.