Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

SZKOŁA GRY NA PIANINIE

NAUKA GRY NA PIANINIE

Zajęcia indywidualne

Indywidualne zajęcia dostosowane do stopnia zaawansowania ucznia. Mają na celu przede wszystkim zachęcić do rozwijania umiejętności gry na pianinie, zapoznanie z zapisem nutowym (nie tylko czytaniem, ale również tworzeniem go). Dodatkowo ważnym aspektem jest twórczość, a więc improwizacja, wymyślanie i zapisywanie autorskich utworów i opracowań.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.45

godziny zajęć ustalane indywidualnie z instruktorem

Nauczyciel: Agnieszka Wrocławska