Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Projekt "Mała książka - wielki człowiek"

W edycji 2022/2023 w projekcie "Mała książka - wielki człowiek" jest 6654 biblioteki! 
Między innymi Gminna Biblioteka Publiczna
w Lutomiersku bierze w nim udział.
A to nasi uczestnicy, którzy już odebrali swoje Dyplomy Małego Czytelnika, wraz z upominkami od kina Helios w Pabianicach.
Zapraszamy do udziału w projekcie dzieci z roczników 2016-2019.
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
Oto kolejni laureaci kampanii Mała książka - wielki człowiek odebrali swoje dyplomy oraz upominki od Kino Helios - Pabianice
za aktywne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
GRATULUJEMY