Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Nauka gry na pianinie i keyboardzie

NAUKA GRY NA PIANINIE

Zajęcia indywidualne.

Indywidualne zajęcia dostosowane do stopnia zaawansowania ucznia. Mają na celu przede wszystkim zachęcić do rozwijania umiejętności gry na pianinie, zapoznanie z zapisem nutowym (nie tylko czytaniem, ale również tworzeniem go). Dodatkowo ważnym aspektem jest twórczość, a więc improwizacja, wymyślanie i zapisywanie autorskich utworów i opracowań.

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

Zajęcia grupowe.

Odbywają się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci i młodzież uczą się obsługi keyboardu, położenia i nazw nut w kluczu wiolinowym i basowym, elementów zasad muzyki oraz gry na obie ręce z wykorzystaniem akompaniamentu melodyczno-rytmicznego oraz różnych barw instrumentu pomocnych w opracowywaniu utworów.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00

Udział w zajęciach jest płatny. 

Godziny zajęć ustalane indywidualnie z instruktorem

Nauczyciel: Agnieszka Wrocławska