Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Zespół Folklorystyczny "SZYCHA"

Zespół folklorystyczny SZYCHA

 

Historia początku zespołu sięga roku 1976r, wtedy to w Albertowie powstał zespół o nazwie ”Jaskółka”. Zespół liczył wtedy 24 osoby i śpiewał 23 lata. W 1999r z inicjatywy  Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Szydłowa, Charbic i Albertowa zespół przybrał nazwę SZYCHA od pierwszych liter trzech miejscowości. Kierownikiem zespołu została Pani Grażyna Paczkowska . W tym samym roku opiekę nad zespołem objął Ośrodek Kultury w Lutomiersku a kierownikiem muzycznym zespołu został Pan Waldemar Zybała . Szycha jest zespołem śpiewaczym i czerpie folklorystyczne inspiracje z wielu regionów Polski. Zespół ma w swym dorobku bardzo wiele występów, głównie na scenach lokalnych a także występy krajowe jak i międzynarodowe nie są mu obce. Skład zespołu to osoby które łączy miłości do śpiewania i aktywnego spędzania czasu.

 

Poniedziałki godz.19.00

Kierownik muzyczny zespołu  – Waldemar Zybała